foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

29 Światowy Dzień Chorego

 

Dziś 29 Światowy Dzień Chorego. Jest to święto ustanowione przez Jana Pawła II. To dzień w którym szczególną uwagę należy zwrócić na osoby chore, jak również na te, które się nimi opiekują.  Celem tego dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby zapewnienia lepszej opieki chorym oraz wezwaniem, aby ten jeden dzień w roku poświecić refleksji i modlitwie, tym którzy cierpią fizycznie i duchowo.

Niestety z powodu dalej trwającej pandemii nie możemy odwiedzić chorych na gorlickich oddziałach szpitalnych oraz w Domach Pomocy Społecznej.  

Wszystkim Chorym, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego. Natomiast rodzinie i osobom pełniącym służbę wobec chorych i cierpiących życzymy, wytrwałości i zrozumienia oraz dużo uśmiechu dla podopiecznych. Wasza pomoc jest cennym darem i zasługuje na uznanie.

 

"Pomóż nam pomagać, przekazując 1% podatku"

Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1% Państwa podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.

Każdy, kto rozlicza się z fiskusem na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 może przekazać 1% należnego podatku.

Przekazane pieniądze pozwolą realizować nasze cele statutowe, w szczególności:

- organizowanie pomocy i opieki dla dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

- udział w programie stypendialnym - stypendia naukowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu

- promowanie i organizowanie wolontariatu.


Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz KSH i LCW, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszej Organizacji:

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini

KRS: 0000029354

 

Łemkowskie Boże Narodzenie

 

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Bieśniku realizuje projekt pn. „Śladami łemkowskiej kultury i religii”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia. 

16 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Bieśniku odbyły się pierwsze warsztaty w ramach w/w projektu.  Zajęcia dotyczyły poznania łemkowskich zwyczajów i tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. W części teoretycznej uczniowie poznali łemkowskie zwyczaje i wierzenia związane z cyklem Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy projektu mogli porównać jakie są różnice i podobieństwa kultury łemkowskiej z obecnymi tradycjami. W części praktycznej uczniowie wykonali ozdoby świąteczne z opłatków. Powstały piękne bombki, które przyozdobiły szkolną choinkę. Warsztaty przeprowadziła Pani Klaudia Zbiegień – Kierownik Zagrody Maziarskiej w Łosiu - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Projekt „Śladami łemkowskiej kultury i religii” skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bieśniku. Jego celem jest krzewienie kultury łemkowskiej wśród dzieci i młodzieży; rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej; poznanie zwyczajów i obyczajów, jak również kuchni łemkowskiej; aktywizację społeczności lokalnej. Zwiększenie wiedzy uczniów o kulturze i religii łemkowskiej nastąpi poprzez udział w cyklicznych zajęciach poznawania obiektów łemkowskich, połączonych z warsztatami edukacyjnymi.

Każdy uczestnik projektu/uczeń otrzyma koszulkę promującą Fundację PZU.

Realizacja projektu w terminie od 15 października do 15 kwietnia 2021 roku.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Drodzy Wolontariusze dziś Wasze Święto !

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wolontariuszom

za okazane serce, poświęcony czas

i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Jesteście wyjątkowi, oddając innym cząstkę siebie.  

 

Życzymy Wam dużo zdrowia, radości i wytrwania w tym trudnym czasie.

Niech dobro które czynicie powróci do Was.           

 

Wszystkim zaangażowanym w działania wolontariackie DZIĘKUJEMY

Kwiatonowicke Stowarzyszenie Homini

i Lokalne Centrum Woloatariatu

Zwycięstwo w V Gorlickiej Spartakiadzie Seniorów

16 września na Hali Sportowej OSiR odbyła się V Gorlicka Spartakiada Seniorów. Spotkanie przeznaczone było dla kobiet i mężczyzn po 60 roku życia. Ceremonie otwarcia poprowadził z-ca Burmistrza Miasta Gorlice Pan Łukasz Bałajewicz i dyrektor OSiR Gorlice Pan Mariusz Duszowicz.

Przed rozpoczęciem rozgrywek imprezę uświetnił występ Kapeli Gorlickiego Centrum Kultury "POGÓRZANIE" Udział w zawodach wzięli nasi Wolontariusze Seniorzy, działający w ramach Lokalnego Centrum Opiekuńczego.

Wolontariusz Stanisław Jędrusiak zajął I  miejsce w konkurencji PCHNIĘCIE KULĄ oraz II miejsce w konkurencji NORDIC WALKING.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka oraz niektórych badań lekarskich. Zakończenie zawodów odbyło się w restauracji Hotelu Margot, gdzie po wspólnym posiłku ogłoszono wyniki i wręczono nagrody (za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach rozgrywek. 

GALERIA

 

 

Otrzymanie dotacji na realizację zadania pt. "Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Wolontariatu"

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini informuje, że otrzymało dotację w ramach konkursu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 5  na zadanie pod tytułem „Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Wolontariatu”.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

W ramach Priorytetu 5 „Pomoc doraźna” Stowarzyszenie zakupiło laptop w raz z oprogramowaniem biurowym w wysokości 4100,00 zł. Laptop służył będzie do pracy zarówno w biurze jak i poza nim (przeprowadzanie szkoleń, prelekcji i inne).

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030  https://www.niw.gov.pl/ 

 

 

 

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

a)są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;

b)ukończą szkołę ponadgimnazjalną i zdadzą egzamin maturalny w 2020 r.;

c)mieszkają na  terenach  wiejskich  lub miastach do  20  tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d)osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu;

e)pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

f)posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji PSP.

O stypendia w XIX edycji PSP nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XIX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf 

 

 

 

XXVIII Światowy Dzień Chorego

 

Jak co roku w lutym obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W Gorlicach miało to miejsce 9 lutego w niedzielę. Uroczystość  rozpoczęła się od liturgii Mszy Świętej odprawionej przez ks. Kapelana Andrzeja Kluza w szpitalu głównym, a później w kaplicy Oddziału Geriatrii.

Wolontariusze zarówno seniorzy, dorośli, uczniowie szkolni oraz ich opiekunowie, wspólnie z pacjentami, ich rodzinami, personelem medycznym uczestniczyli we Mszy Świętej.  Następnie udali się do chorych na oddziałach, składając życzenia i rozdając okolicznościowe obrazki z przesłaniem Matki Boskiej Głogowskiej.

Ten dzień zwraca uwagę na chorych i cierpiących, którzy potrzebują wsparcia i życzliwości nie tylko ze strony osób zawodowo zajmujących się ich leczeniem.

Przypomina się też o tych, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi, pomagają im oraz ich rodzinom, zaznaczając tu rolę wolontariuszy i organizacji pozarządowych.

W Światowym Dniu Chorego wszystkim Pacjentom szpitala gorlickiego życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i sił potrzebnych do pokonania choroby. A wolontariuszom obecnym w tym dniu  serdecznie dziękujemy.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W środę 18 grudnia  br. wolontariusze wraz z opiekunkami SKW udali się na Oddział Paliatywny, Geriatryczny, ZOL oraz Oddział Dziecięcy by złożyć wszystkim chorym, cierpiącym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia kierowane były również do rodzin chorych i personelu szpitala. Wolontariusze wręczyli pacjentom okolicznościowy upominek oraz  podarowali im uśmiech i dobre słowo. Czas ten spędzili w miłej i przyjaznej atmosferze, wspólnie śpiewając kolędy.  Sprawiło to radość wielu pacjentom doświadczającym cierpienia i bólu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze szkół i ich opiekunom oraz wolontariuszom Seniorom za okazane serce i poświęcenie czasu ludziom chorym.

 

Z tej okazji chcemy również życzyć wszystkim Wolontariuszom, Partnerom, Sympatykom oraz chorym i niepełnosprawnym Wesołych Świąt Bożego Narodzenia niech będą dla Was i Waszych rodzin, pełnych bliskości, miłości i dobrych chwil przepełnionych nadzieją , a Nowy Rok przyniesie wiele powodów do radości

 

Kwiatonoweickie Stowarzyszenie Homini

oraz Lokalne Centrum Wolontariatu

Copyright 2021  Studio Gabrielle