foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Bez kategorii

Otrzymanie dotacji na realizację zadania pt. "Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Wolontariatu"

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini informuje, że otrzymało dotację w ramach konkursu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 5  na zadanie pod tytułem „Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Wolontariatu”.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

W ramach Priorytetu 5 „Pomoc doraźna” Stowarzyszenie zakupiło laptop w raz z oprogramowaniem biurowym w wysokości 4100,00 zł. Laptop służył będzie do pracy zarówno w biurze jak i poza nim (przeprowadzanie szkoleń, prelekcji i inne).

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030  https://www.niw.gov.pl/ 

 

 

 

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów wybierających się na studia stacjonarne do udziału w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Z tego Stypendium mogą skorzystać osoby, które były wolontariuszami w Lokalnym Centrum Wolontariatu.

W  tegorocznej  edycji  Programu  obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendiów kandydatom rekomendowanym przez organizacje lokalne–o stypendium pomostowe mogą się ubiegać osoby, które:

a)są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;

b)ukończą szkołę ponadgimnazjalną i zdadzą egzamin maturalny w 2020 r.;

c)mieszkają na  terenach  wiejskich  lub miastach do  20  tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d)osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu;

e)pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł brutto w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

f)posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji PSP.

O stypendia w XIX edycji PSP nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XIX edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-segment2.pdf 

 

 

 

XXVIII Światowy Dzień Chorego

 

Jak co roku w lutym obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W Gorlicach miało to miejsce 9 lutego w niedzielę. Uroczystość  rozpoczęła się od liturgii Mszy Świętej odprawionej przez ks. Kapelana Andrzeja Kluza w szpitalu głównym, a później w kaplicy Oddziału Geriatrii.

Wolontariusze zarówno seniorzy, dorośli, uczniowie szkolni oraz ich opiekunowie, wspólnie z pacjentami, ich rodzinami, personelem medycznym uczestniczyli we Mszy Świętej.  Następnie udali się do chorych na oddziałach, składając życzenia i rozdając okolicznościowe obrazki z przesłaniem Matki Boskiej Głogowskiej.

Ten dzień zwraca uwagę na chorych i cierpiących, którzy potrzebują wsparcia i życzliwości nie tylko ze strony osób zawodowo zajmujących się ich leczeniem.

Przypomina się też o tych, którzy opiekują się chorymi i osobami starszymi, pomagają im oraz ich rodzinom, zaznaczając tu rolę wolontariuszy i organizacji pozarządowych.

W Światowym Dniu Chorego wszystkim Pacjentom szpitala gorlickiego życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i sił potrzebnych do pokonania choroby. A wolontariuszom obecnym w tym dniu  serdecznie dziękujemy.

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W środę 18 grudnia  br. wolontariusze wraz z opiekunkami SKW udali się na Oddział Paliatywny, Geriatryczny, ZOL oraz Oddział Dziecięcy by złożyć wszystkim chorym, cierpiącym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia kierowane były również do rodzin chorych i personelu szpitala. Wolontariusze wręczyli pacjentom okolicznościowy upominek oraz  podarowali im uśmiech i dobre słowo. Czas ten spędzili w miłej i przyjaznej atmosferze, wspólnie śpiewając kolędy.  Sprawiło to radość wielu pacjentom doświadczającym cierpienia i bólu.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze szkół i ich opiekunom oraz wolontariuszom Seniorom za okazane serce i poświęcenie czasu ludziom chorym.

 

Z tej okazji chcemy również życzyć wszystkim Wolontariuszom, Partnerom, Sympatykom oraz chorym i niepełnosprawnym Wesołych Świąt Bożego Narodzenia niech będą dla Was i Waszych rodzin, pełnych bliskości, miłości i dobrych chwil przepełnionych nadzieją , a Nowy Rok przyniesie wiele powodów do radości

 

Kwiatonoweickie Stowarzyszenie Homini

oraz Lokalne Centrum Wolontariatu

IX Gala Wolontariatu w Gorlicach

Zgodnie z coroczną tradycją 5 grudnia odbyła się IX Gala Wolontariatu. Jest to wielkie święto wszystkich, którzy bezinteresownie pomagają drugiemu człowiekowi. To także czas, kiedy Stowarzyszenie Homini i Lokalne Centrum Wolontariatu może podziękować wolontariuszom, koordynatorom przyjaciołom wolontariatu za okazanie serca innym.

Gala Wolontariatu to okazja do poznania ciekawych sylwetek wolontariuszy z naszego regionu, działających w różnych obszarach życia społecznego. Ich wielobarwność sprawia, że wolontariat w naszym otoczeniu staje się nieocenioną wartością. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty oraz służby zdrowia.

Podczas Gali po raz szósty wręczono Nagrody „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

 1. a) osoby fizyczne,
 2. b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

 

W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali :

 1. Stanisław Jędrusiak wolontariusz Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego

     „za działalność na rzecz dobra innych oraz zaangażowanie w działania charytatywne”

 1. Małgorzata Markowicz prezes Stowarzyszenia „Sprawne Smoki”, koordynator Szkolnego Klubu             
     Wolontariatu w Siarach

        „Za wszechstronne działania na rzecz dobra innych”

 1. Iwona Stec koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach

       " za inicjowanie i prowadzenie działań wolontarystycznych oraz kształtowanie  prospołecznych 

         postaw młodzieży "

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Szymbarku

        „za działalność na rzecz środowiska lokalnego  we współpracy z innymi instytucjami”

 

 Zostały również  przyznane specjalne wyróżnienia w formie  grawertonów, które otrzymali:

 1. Halina Haluch nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, Koordynator SKW od czerwca 2012 do     
     czerwca   2019 r.

        "Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu  w Szkolnym Klubie        
        Wolontariatu w MZS nr 1 w Gorlicach"

 1. Gabriela Kozioł Wolontariuszka Lokalnego Centrum Wolontariatu

       " za działalność na rzecz mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Gorlicach"

 1. Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej

       „za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz środowisku       
       lokalnym „

 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu, ich Koordynatorom, Wolontariuszom Seniorom, Przyjaciołom i Sympatykom Wolontariatu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu w Powiecie Gorlickim i nie tylko.

Modlitwa Różańcowa na geriatrii

W piątek 25 października br. na oddziale geriatrii w intencji chorych rozważane były tajemnice Różańca św. Seniorzy oraz Koordynatorzy z Wolontariuszami ze Szkolnych Klubów Wolontariatu wraz z Księdzem Kapelanem modlili się za pacjentów szpitala o umocnienie w cierpieniu. Zanoszone były przede wszystkim błagania o ulgę w cierpieniu dla chorych i pomoc w zwalczaniu  trudów choroby. Modlitwą objęci zostali też rodziny chorych, dla których czas choroby najbliższych przynosi również wiele cierpienia.

Dziękujemy Wolontariuszom Seniorom, Wolontariuszom z SKW Stróżówka, SKW Mszanka, SKW Zagórzany, SKW Rożnowice oraz ich opiekunom za zaangażowanie oraz poświęcenie czasu chorym przybywającym w szpitalu.

Anioły Wolontariatu 2019

Po raz IX zbliżamy się do Gali Wolontariatu, podczas której wręczane będą Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini. Stowarzyszenie w sposób szczególny pragnie docenić i wyróżnić osoby, bądź podmioty angażujące się na rzecz innych. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

      a) osoby fizyczne,

      b) firma lub instytucja lub organizacja,

które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Zgodnie z Regulaminem na zgłoszenia kandydatów czekamy do 12 listopada 2019 roku. W związku z powyższym już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w niniejszym konkursie.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w zakładce „do pobrania”.

IV Spartakiada Seniorów

Po raz czwarty odbyła się Gorlicka Spartakiada Seniorów. Spotkanie miało miejsce 16 października na Hali Sportowej OSiR. Ceremonie otwarcia poprowadził Pan Aleksander Augustyn kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Społecznych, wraz z jego zastępcą Panem Jerzym Knotem, Panią Joanna Bubak przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i gospodarzem spartakiady dyrektorem OSiR Panem Mariuszem Duszowiczem.

Przed rozpoczęciem rozgrywek imprezę uświetnił występ tancerzy z grupy "TRIK" Gorlickiego Centrum Kultury.

Udział w zawodach wzięli nasi Wolontariusze Seniorzy, działający w ramach Lokalnego Centrum Opiekuńczego.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka oraz niektórych badań lekarskich. Zakończenie zawodów odbyło się w restauracji Hotelu Margot, gdzie po wspólnym posiłku ogłoszono wyniki i wręczono nagrody (za miejsca 1-3 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy).

III Integracyjny Rajd Pieszy

W środę 9 października odbył się po raz  trzeci Integracyjny Rajd Pieszego pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją”. Uczniowie Szkolnego Klub Wolontariatu z Szymbarku na czele z Dyrektorem Szkoły- instruktorem turystyki górskiej ruszyli w trasę z Szymbarku do Bielanki na integracyjne spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po odpoczynku i ciepłym poczęstunku wolontariusze przystąpili do wspólnych zajęć warsztatowych, którego efektem były pięknie wykonane drzewka z koralików. Nie zabrakło dobrej zabawy i uśmiechu przy nutce muzyki.

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali przyjęci na studia do składania wniosków na stypendia 

Aby ubiegać się o stypendium w XVIII edycji programu (2019/2020) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku;
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)  – SEGMENT IC

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej – SEGMENT II
  Lista organizacji biorących udział w XVIII edycji dostępna
   jest tutaj.

Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/ 

Copyright 2020  Studio Gabrielle