foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Spotkanie informacyjne

W dniu 07.05.2015 roku w ZSE w Gorlicach odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy wolontariackiej.

 

W trakcie spotkania obecni byli wychowawca klasy, koordynatorzy SKW utworzonych w ramach projektu, a także przedstawiciele KSH. Zebranie prowadziła Kierownik projektu – Justyna Lenard, która przedstawiła dotychczas podejmowane działania. Kolejno psycholog – Katarzyna Ciapaj zaprezentowała wyniki przeprowadzonego badania ankietowanego wśród uczniów. W dalszej części spotkania został przedstawiony program i harmonogram zbliżającej się wizyty studyjnej do Gdańska. Znalazł się także czas na pytania i dyskusję dotyczącą realizowanych w ramach projektu działań.

Copyright 2023  Studio Gabrielle