foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Moc pomagania

"Zajęcia sportowe dla Sprawnych smoków"

 
Nasze Uczestniczki pomagają w zajęciach sportowych organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Sprawne Smoki. Stowarzyszenie to centrum usprawniania, działającego w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, odzyskiwania i podnoszenia sprawności, obejmującego swymi działaniami przede wszystkim dzieci i młodzież. Jego cel działania to również podnoszenie świadomości i edukacja społeczeństwa w sferze przyczyn, skutków i późnych następstw niepełnosprawności młodego pokolenia. oraz  rozwijanie idei wolontariatu.

 

fotorelacja:https://www.facebook.com/Moc-Pomagania-101441565712402/photos/pcb.175821184941106/175819541607937 

 

Projekt Solidarności „Moc pomagania”

nr projektu 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036440

 
 
 

Wycieczka do Krosna i Iwonicza Zdrój

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach projektu "Moc Pomagania" była w czerwcu wycieczka do Krosna i Iwonicza Zdrój. Uczestnicy zaprosili osoby starsze i niepełnosprawne do wspólnego wyjazdu. Dzięki temu podczas miło spędzonego czasu, młodzież mogła udoskonalać umiejętniości, nabyte podczas szkolenia z pomocy niepełnosprawnym. Wsparcie takich osób wymaga wiele cierpliwości, empatii i zrozumienia. 

fotorelacja:https://www.facebook.com/Moc-Pomagania-101441565712402/photos/pcb.175825901607301/175825494940675 

 

Projekt Solidarności „Moc pomagania”

nr projektu 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036440

X Marsz Żonkilowy

Młodzież w ramch projektu uczestniczyła w akcji przygotowania żonkili oraz wzięła udział w X Marszu Żonkilowym, połoczonym z obchodami Dnia Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się 29 maja br.  

Celem corocznego wydarzenia  jest zwrócenie uwagi na osoby z różnymi niepełnosprawnościami, a także ukazanie akceptacji, tolerancji a także solidaryzm, otwartoścć i szacunek dla inności. 

Fotorelacja UM Gorlice https://www.facebook.com/media/set?vanity=Gorlice&set=a.378214941000059 

 

Projekt Solidarności „Moc pomagania”

nr projektu 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036440

 

 

Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach

 
Uczestnicy na wizycie w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy. ul Sienkiewicza.
W trakcie spotkania uzyskali wiedzę jak funkcjonuje dom opieki całodobowej dla ludzi chorych oraz w jaki sposób wolontariusze mogą tam pomagać. Dziękujemy naszym starszym kolegom Wolontariuszom za podzielenie się wiedzą w pracy z starszymi osobami.
 
 

Projekt Solidarności „Moc pomagania”

nr projektu 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036440

 

Copyright 2023  Studio Gabrielle